PYTANIA I ODPOWIEDZI

Chciałam się dowiedzieć w jaki sposób mogę odzyskać kaucję za akademik, którą wpłaciłam w tym roku akademickim?
Proszę udać się do pokoju numer 3 w Domu Studenckim Eskulap (dotyczy mieszkańców wszystkich domów studenckich) i wypełnić wniosek o zwrot kaucji, zostanie ona zwrócona w terminie 30 dni na podane we wniosku konto bankowe.

Jestem studentem pierwszego roku i będę pierwszy raz mieszkał w D.S. Eskulap. Mam krótkie pytanie: kiedy powinienem uiścić pierwszą opłatę za wynajem pokoju?
Opłata za zajmowane miejsce bądź pokój w DS uiszczana jest z góry za dany miesiąc. Termin uregulowania opłaty upływa 15 dnia danego miesiąca. Liczy się data wpływu na konto uczelni. Wysokość opłat określa Zarządzenie Rektora. Student, który otrzymał miejsce w domu studenckim, wraz z opłatą za pierwszy miesiąc zamieszkania, wpłaca na swoje subkonto kaucję zwrotną w wysokości jednego miesięcznego czynszu obowiązującego w danym domu studenckim, odpowiednio za rodzaj przyznanego pokoju. Wszystkie opłaty wnoszone są po zakwaterowaniu. Osoby, które otrzymają przydział miejsca bądź pokoju w trakcie trwania roku akademickiego, wnoszą opłatę i kaucję w terminie 30 dni od daty zamieszkania w DS.

Jak wygląda kwestia dostępu do internetu w domach studenckich?
W każdym pokoju jest dostęp do internetu za pomocą kabla sieciowego LAN, mieszkańcy zainteresowani bezprzewodowym dostępem do internetu mogą kupić i podłaczyć router. Router może być podłączony do  gniazda LAN w ścianie WYŁĄCZNIE przez port opisany jako WAN lub Internet  w routerze (zazwyczaj oznaczony innym kolorem). Podłączenie go przez  gniazdo LAN jest NIEDOPUSZCZALNE. Takie pokoje będą blokowane, aż do  wyjaśnienia. Urządzenia typu modem/router  ADSL nie będą poprawnie pracowały w sieci komputerowej  i  mimo fizycznej możliwości podłączenia nie będą akceptowane. W razie  wątpliwości prosimy sprawdzić instrukcję obsługi urządzenia lub w  ostateczności o kontakt z Działem Informatyki UMP pod numerem 618542630.