< Cofnij

KOMUNIKAT CENTRUM OBSŁUGI DOMÓW STUDENCKICH

1. Miejsce w domu studenckim jest przyznawane na wniosek studenta.

2. Podstawowym kryterium branym pod uwagę przy przyznawaniu miejsca w domu studenckim jest dotychczasowe zamieszkanie w domu studenckim. Dodatkowymi kryteriami przyznania miejsca w domu studenckim są:

a) odległość od miejsca zamieszkania,

b) odbywanie studiów na kierunku stacjonarnym.

3. Student ubiegający się o przyznanie miejsca po kliknięciu w systemie SZANSA w link „Złóż wniosek o dom studencki” zostaje przeniesiony do systemu AKADEMIK 1.0, gdzie wypełnia wniosek wskazując dwa typy zakwaterowania: pierwszy oznacza bardziej preferowany, drugi mniej preferowany.

4. Wnioski można wypełnić:

- od dnia 30 sierpnia od godziny 12:00 do godz. 12:00 8 września 2021 roku dla studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich i pierwszego stopnia (studiów stacjonarnych),

 - od dnia 15 września od godziny 12:00 do godz. 12:00 dnia 19 września 2021 roku dla studentów pierwszego roku pozostałych kierunków, poziomów i form studiów.

5. Decyzja o przyznaniu (lub odmowie) miejsca zamieszczona będzie w systemie AKADEMIK 1.0

- od dnia 9.09.2021 r. dla studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich i pierwszego stopnia (studia stacjonarne),

- od dnia 20.09.2021 r. dla studentów pierwszego roku pozostałych kierunków, poziomów i form studiów.

6. Student który otrzymał miejsce w domu studenckim może z niego zrezygnować poprzez system informatyczny. Dodatkowo należy złożyć do Centrum Obsługi Domów Studenckich, drogą mailową na adres e-mail: cods@ump.edu.pl oświadczenie o rezygnacji z przyznanego miejsca do 30 września 2021 roku.

7. Zasadniczy przydział miejsca w Domu Studenckim dokonywany jest do 30 czerwca 2022 roku.

8. Wysokość opłaty za miejsce w domu studenckim w danym roku akademickim określa zarządzenie Rektora wydane w porozumieniu z Radą Uczelnianą.