< Cofnij

WYTYCZNE COVID-19 UMP, AKTUALIZACJA NR 4, 28.06.2021

1. W domach studenckich wprowadza się następujące zasady:

a) ogranicza się liczbę osób odwiedzających do jednej osoby na pokój,

b) sale telewizyjne, konferencyjne oraz pokoje nauki udostępnione są z ograniczeniem 75% liczby miejsc,

c) wprowadza się ograniczenie liczby osób mogących jednoczasowo korzystać z ogólnodostępnych kuchni i pralni,

d) utrzymuje się obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do domów studenckich.

2. W przypadku wystąpienia u mieszkańca domu studenckiego niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem:

a) osoba ta powinna jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,

b) w przypadku studentów anglojęzycznych obowiązuje kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem Biura Centrum Nauczania w Języku Angielskim. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia należy skontaktować się z Zespołem Ratownictwa Medycznego.

3. Ponadto wprowadza się dla studentów mieszkających w domach studenckich obowiązek telefonicznego zgłoszenia kierownikowi Centrum Obsługi Domów Studenckich lub wskazanej przez niego osobie o:

a) nałożonej na studenta kwarantannie lub izolacji przez Państwową Inspekcję Sanitarną,

b) nałożeniu przez Dziekana samoizolacji w związku z oczekiwaniem na decyzję służb sanitarnych,

c) niepojących objawach mogących sugerować zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

d) informacji o kontakcie z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.

4. Studenci polskojęzyczni i anglojęzyczni mieszkający w domu studenckim dokonują zgłoszenia na całodobowy numer telefonu 507 434 364.

5. W przypadku studentów z nałożoną izolacją (dodatni wynik testu PCR w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2), o ile nie będą dostępne miejsca w izolatorium działającym w ramach NFZ lub student nie ma możliwości izolacji w warunkach domowych, student zostanie z zachowaniem reżimu sanitarnego przetransportowany do miejsca izolacji wskazanego przez kierownika Centrum Obsługi Domów Studenckich.

6. Studenci objęci kwarantanną mogą podlegać przekwaterowaniu, a tymczasowe miejsce pobytu określi kierownik Centrum Obsługi Domów Studenckich w porozumieniu z Dyrektorem ds. Administracji lub Dyrektorem Generalnym.