< Cofnij

WYTYCZNE COVID-19 UMP Z DNIA 5 LISTOPADA 2021 ROKU

W domach studenckich wprowadza się następujące zasady:

a) do 30 listopada 2021 r. zawiesza się możliwość odwiedzin gości z zewnątrz,

b) do 30 listopada 2021 r. na terenie domów studenckich wprowadza się zakaz organizacji zgromadzeń oraz zamyka się wspólne przestrzenie, za wyjątkiem kuchni, pralni, suszarni,

c) wprowadza się ograniczenie liczby osób mogących jednoczasowo korzystać z ogólnodostępnych kuchni, pralni i suszarni,

d) utrzymuje się obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do domów studenckich.