informacje ogólne

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia wysokości opłaty za miejsce w domu studenckim

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zarządzenie Rektora sprawie wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zarządzenie Kanclerza w w sprawie ustalenia: Regulaminu korzystania z depozytu dla mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Regulaminu punktu przechowywania rzeczy znalezionych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

OŚWIADCZENIE- dowód zdeponowania mienia

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne

Segregacja odpadów komunalnych - plakat